Sikkerhed i skyen

Cloud sikkerhed – Tryghed på kort og lang sigt!

Din forretning afhænger af IT-infrastrukturen, så du er nødt til at gennemtænke, hvad der sker ved oversvømmelse, strømsvigt, tyveri, hardwarenedbrud, softwarefejl og virusangreb. Kan du genetablere systemerne og alle dets komponenter og opsætninger hurtigt, effektivt og i overensstemmelse med de forretningsmæssige krav?

Dansk Databank har indsigt og kompetence til at udvikle og drive services, der tager højde for alle eventualiteter og sikrer din forretning. Vi fokuserer på at skabe tryghed og fleksibilitet for de lavest mulige omkostninger. Sikring af data er ikke bare vores primære opgave, men også vores eneste forretningsfokus.

Fra teknisk stab over servicecenter til konsulenter og ledelse: Vi er dedikeret til optimering og drift af IT-infrastruktur. Uanset typen af trussel, må vores kunder ikke miste hverken data, produktionstid eller kunder. Det vil vi gerne sikre. Døgnet rundt. Året rundt.

Dansk Databank sørger naturligvis også for at overvåge, teste og rapportere, ligesom vi stiller et 24/7 beredskab til rådighed. Endelig har en lang række af danske virksomheder – lige fra mindre virksomheder til internationale organisationer – valgt at benytte Dansk Databanks produkter og serviceydelser. Kort sagt: Dansk Databank giver dig tryghed på kort og lang sigt.

Dansk Databank levere landets mest sikre Cloud løsning med datacentre i Danmark og garanti for at ingen data gemmes udenfor Danmark!

Fysisk sikkerhed
Dansk Databank lagre alle backupdata i state-of-the-art datacentre på to fysiske lokationer. Begge datacentre opfylder alle tænkelige krav til fysisk sikring af it-udstyr og har godkendelse fra Finanstilsynet samt opnået en BSI™ certificering. IT-revision fra KPMG kan fremvises.

Datacentrene er bl.a. udstyret med følgende:

  • Klimakontrol
  • Vand detektionssystem
  • 24 timers bemandet vagt
  • Videoovervågning
  • Nødstrøm (UPS og Diesel generatorer)
  • Brandslukning (Energen)

Teknisk sikkerhed
Udover den fysiske sikring, som sikre at ingen uvedkommende kan få fysisk adgang til Dansk Databanks udstyr, så er der også mange tekniske sikkerhedsforanstatninger for at sikre kunders data og personfølsomme oplysninger.

Hos Dansk Databank sætter vi sikkerhed frem for alt, derfor benytter vi den mest anerkendte data kryptering i verden (Advanced Encryption Standard, AES). Krypteringsalgoritmen AES er bl.a. godkendt af den amerikanske regering og anvendes til fortrolig kommunikation via Internettet. ALLE data bliver krypteret lokalt på computeren inden de sendes til Dansk Databanks servere, hvor de lagres i krypteret form.