Sikkerhed

Tryghed på kort og lang sigt!

Din forretning afhænger af IT-infrastrukturen, så du er nødt til at tænke igennem, hvad der sker ved oversvømmelse, strømsvigt, tyveri, hardwarenedbrud, softwarefejl og virusangreb. Kan du genetablere systemerne og alle dets komponenter og opsætninger hurtigt, effektivt og i overensstemmelse med de forretningsmæssige krav?

Dansk Databank har indsigt og kompetence til at udvikle og drive services, der tager højde for alle eventualiteter og sikrer din forretning. Og vi fokuserer på at skabe tryghed og fleksibilitet for de lavest mulige omkostninger. Sikring af data er ikke bare vores primære opgave, men også vores eneste forretningsfokus.

Fra teknisk stab over servicecenter til konsulenter og ledelse: Vi er dedikeret til optimering og drift af IT-infrastruktur. Uanset typen af trussel, må vores kunder ikke miste hverken data, produktionstid eller kunder. Det vil vi gerne sikre. Døgnet rundt. Året rundt.

Dansk Databank sørger naturligvis også for at overvåge, teste og rapportere, ligesom vi stiller et 24/7 beredskab til rådighed. Endelig har en lang række af danske virksomheder – lige fra mindre virksomheder til internationale organisationer – valgt at benytte Dansk Databanks produkter og serviceydelser. Kort sagt: Dansk Databank giver dig tryghed på kort og lang sigt.

Dansk Databank levere landets mest sikre backupløsning med datacentre i Danmark og garanti for at ingen backupdata forlader Danmark!

Fysisk sikkerhed
Dansk Databank lagre alle backupdata i state-of-the-art datacentre på to fysiske lokationer. Begge datacentre opfylder alle tænkelige krav til fysisk sikring af it-udstyr og er godkendt af Finanstilsynet samt opnået en BSI™ certificering. IT-revision fra KPMG kan fremvises.

Datacentrene er bl.a. udstyret med følgende:

  • Klimakontrol
  • Vand detektionssystem
  • 24 timers bemandet vagt
  • Videoovervågning
  • Nødstrøm (UPS og Diesel generatorer)
  • Brandslukning (Energen)

Teknisk sikkerhed
Udover den fysiske sikring, som sikre at ingen uvedkommende kan få fysisk adgang til Dansk Databanks udstyr, så er der også mange tekniske sikkerhedsforanstatninger for at sikre kunders backupdata og personfølsomme oplysninger.

Hos Dansk Databank sætter vi sikkerhed frem for alt, derfor benytter vi den mest anerkendte data kryptering i verden (Advanced Encryption Standard, AES). Krypteringsalgoritmen AES er bl.a. godkendt af den amerikanske regering og anvendes til fortrolig kommunikation via Internettet. ALLE data bliver krypteret lokalt på computeren inden de sendes til backupserveren, hvor de lagres i krypteret form. Krypteringen baseres på en unik krypteringsnøgle, som kun kunden kender, og kun ved at have krypteringsnøglen er det muligt at gendanne backupdata. Heller ikke medarbejdere fra Dansk Databank, kan læse vore kunders data.

Dansk Databank har indgået et samarbejde med Dansk Deponerings Institut, som er en del af Dansk Teknologisk Institut, om deponering af krypteringsnøgler, således sikres det at krypteringsnøglen ikke bortkommer.

Det er også muligt at begrænse hvorfra man kan gendanne data, således kan man begrænse at det kun er virksomhedens adresse som kan tilgå backupdata ifbm. gendannelse.

Da systemet bruger HTTPS til at sende backup filerne, vil der ikke være behov for ændring eller risiko for at gå på kompromis med sikkerheden i virksomhedens firewall.